Blog

Lees op deze blogpagina over wat er in de vastgoedwereld beweegt. Verder passeren een aantal onmisbare tips en handige weetjes eveneens de revue.

Je eerste woning kopen is spannend! Tegelijkertijd kan het een complex en overweldigend proces zijn. Dat is zeker zo voor beginners op de huizenmarkt. Of je nu een onervaren koper bent of na enkele jaren opnieuw op zoek gaat, de volgende dure fouten wil je niet maken tijdens de zoektocht naar je droomplekje. Fout #1….Lees meer→

Het gebeurt wel eens dat het voor oudere gebouwen vrij moeilijk is om de exacte vergunningssituatie te achterhalen. Vaak zijn geen vergunningen gekend. Dat wil niet zeggen dat niets mogelijk is. Het pand zal immers onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van het vermoeden van vergunning. De voorwaarden Bij het toepassen van het vermoeden van vergunning…Lees meer→

De wijzigingen en nieuwigheden in Vlaanderen namen we al onder de loep. In deze blog zetten we op een rijtje welke vernieuwingen van kracht zijn voor eigenaars, kopers, verkopers, huurders, verhuurders én investeerders in heel België, ongeacht de regio waarin ze wonen. Stijging van de kosten voor notarisaktes met 17% tot 19% Door de indexering…Lees meer→

We hebben het nieuwe jaar stralend ingezet. 2023 was een jaar met zakelijke ups en downs: tegenslagen en ontgoochelingen kruisten mijn pad. Maar de weegschaal van de opportuniteiten en uitdagingen sloeg ontegensprekelijk door! Nieuwe kansen, nieuwe ontmoetingen, nieuwe vriendschappen, en nieuwe initiatieven, die zich in de loop van 2024 verder zullen onthullen! Ook de vastgoedwereld…Lees meer→

Begin november verscheen een nieuw KB op de Bemiddelingsopdrachten in het Belgisch Staatsblad. Als vastgoedbemiddelaar zal ik vanaf 1 februari 2024 voor nieuw afgesloten overeenkomsten met aangepaste regels rekening moeten houden. In het bijzonder gaat het om een aantal bepalingen waaraan de nieuwe bemiddelingsopdrachten moeten voldoen. Reden om meteen opleiding te volgen, en de nieuwigheden…Lees meer→

Deze week kreeg ik van een kandidaat-koper een vraag over de ‘meeneembaarheid’ van het verkooprecht. Hij had namelijk gelezen dat het systeem van meeneembaarheid vanaf januari 2024 voor iedereen zou worden stopgezet voor nieuwe aankopen. Wie nog wil genieten van dit systeem, heeft dus niet veel tijd meer. Wat is meeneembaarheid? De koper van een…Lees meer→

Wie een huis, appartement of bouwgrond erft, moet bij de aangifte van die nalatenschap ook de waarde ervan aangeven. In het geval van onroerende goederen is dit vaak complex. Sinds 2015 staat de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) in voor de inning van de erfbelasting. Voor de berekening van de erfbelasting is het sinds 1 april 2019…Lees meer→

Voor de vastgoedmakelaar en syndicus zal vanaf 1 januari 2023 het een en het ander veranderen. We geven een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden. Zet u schrap, want het is een hele boterham. Stelsel meeneembaarheid in combinatie met oude tarieven gaat laatste jaar in Meeneembaarheid betekent dat de koper het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van…Lees meer→

Eén van mijn vriendinnen tekende zo’n 18 maanden geleden een wederzijdse aankoop- verkoopbelofte voor een nieuwbouwappartement op plan in de stad Mechelen. De onderhandse verkoopovereenkomst werd nog niet opgesteld. Ondertussen is de rente flink gestegen en wordt het sluiten van een woonkrediet met een looptijd van 25 jaar onder 3% moeilijker. Voor kortere en langere…Lees meer→

Wie vastgoed erft, moet de waarde ervan aangeven aan de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) via een aangifte van nalatenschap. Dit houdt in dat de waarde van het geërfde onroerend goed zal moeten worden geschat. Hiervoor kan je beroep doen op een deskundige, zoals een notaris, een vastgoedmakelaar of een -expert.  Je hebt ook de mogelijkheid om…Lees meer→