Privacy & Cookie & Disclaimer Policy Elus

Verwerkingsverantwoordelijke

Stouthuysen Tania - ELUS 0468 50 64 63
tania@elusvastgoed.be
ON 0629.583.547

ELUS verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier met ELUS.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Deze privacy policy is van toepassing op de website www.elusvastgoed.be

ELUS is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Verzamelde en bewaarde persoonsgegevens

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan ELUS in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer...)
 • Informatie om een aankoop, reservatie , offerte-aanvraag, bestelling of bieding mogelijk te maken en aldus te verwerken voor een correcte uitvoering van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten (transacties en betaalinfo, verzendinformatie, reservatiedatum…)
 • Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die u tot ons gericht heeft
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

Reden van verwerking van de persoonsgegevens en grondslag voor verwerking

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ELUS zijn noodzakelijk

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
 • om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
 • voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor u ten alle tijde uw toestemming kan intrekken
 • voor het algemeen beheer van uw account op onze website
 • voor afhandeling van uw betalingen

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 • voor de boekhoudkundige verwerking
 • voor de administratieve verwerking
 • voor de juridische verwerking
 • om uw rechten als consument te garanderen
 • tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wijze van gegevensverzameling

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

 • via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van ELUS
 • via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier, reservatieformulier, offerte aanvraagformulier, bestelformulier, profiel of account met login, winkelmandje.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van ELUS.

Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door ELUS. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van uw gegevens en de daarbijhorende support, bijvoorbeeld bij elektronisch CRM-software, verwerking door transportmaatschappijen (bpost/dpd/My Parcel), verwerking via online betaalproviders (Mollie/MultisafePay/Paypal…) of boekhoudpakketen (Yuki/silverfin/…), krijgen dergelijke instanties exclusief en tijdelijk toegang tot uw gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen van onze instructies en worden verplicht ook steeds conform GDPR te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door ELUS verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

 • beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
 • beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,...
 • anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

Extra maatregelen die tevens mogelijk zijn, zijn extra beveiliging ahv 2-step verification of via een authenticator app.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot tania@elusvastgoed.be

Indien u meent dat ELUS niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommision.be

Cookies, webtools en plug-ins voor sociale media

Een 'cookie' is een klein bestand uitgezonden door de server van ELUS en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons en onze partners gelezen worden en dit zo lang als nodig of tot u deze zelf verwijdert.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: WordPress, Google Analytics.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Niet akkoord”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Plug-ins voor sociale media

Op onze website (https://elusvastgoed.be)worden plug-ins voor bepaalde social media kanalen geïntegreerd. Hieronder een overzicht:

 • facebook.com ('Facebook). De plug-ins zijn te herkennen aan de logo-iconen die gebruikt worden op onze website.
 • Instagram (onderdeel van 'Facebook').
 • LinkedIn, De plug-ins zijn te herkennen aan de logo-iconen die gebruikt worden op onze website.
 • Whatsapp, geëxploiteerd door Facebook Inc. ('Facebook')
 • Twitter. De plug-ins zijn te herkennen aan de logo-iconen die gebruikt worden op onze website.

Al deze plug-ins werken volgens hetzelfde principe: ze zullen de gebruiker rechtstreeks verbinden met onze bedrijfspagina of het desbetreffende sociaal mediakanaal.

De inhoud van de plug-ins wordt door het netwerk in kwestie direct aan de browser van de gebruiker overgedragen en door deze laatste in de website geïntegreerd. Op de omvang van de gegevens, die met behulp van de plug-in verzameld worden, hebben wij geen enkele invloed. De integratie van de plug-in stelt het sociale netwerk in staat de informatie van de desbetreffende gebruiker met zijn IP-adres onze website opgeroepen heeft. Het netwerk wordt in staat gesteld het bezoek aan een gebruikersaccount toe te wijzen, indien u op dat moment ingelogd bent bij het betreffende netwerk.

Als gebruiker van onze website bent u in staat te interageren met plug-ins. In dat geval krijgt het netwerk de overeenkomstige informatie over de gebruiker. Dit kan tevens gaan over de verschillende persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, persoonlijke browserinstellingen en andere parameters.

Bent u niet akkoord met het feit dat onze website gegevens over u verzamelt omwille van het feit dat u bent ingelogd bij een sociaal medianetwerk, dan raden wij u aan onze website tijdelijk te verlaten, u uit te loggen bij het kanaal in kwestie en daarna onze website opnieuw te bezoeken. Bent u geen lid of bent u niet ingelogd bij een sociaal medianetwerk, bestaat toch de mogelijkheid dat het netwerk uw IP-adres te weten komt en vervolgens opslaat. Hou er rekening mee dat de uitwisseling van deze informatie kan plaatsvinden met een simpel bezoek aan onze website, ongeacht of u al dan niet met de plug-ins interageert.

Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ELUS via tania@elusvastgoed.be. Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

Disclaimer

ELUS behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.Bij gebruik van onze website geeft u automatisch uw akkoord met het huidige privacybeleid zoals momenteel op onze website te lezen is.

Aansprakelijkheid. Deze website bevat panden die te huur of te koop worden aangeboden. De grootste zorg is besteed aan de beschrijving van het goed en aan het weergeven van de vraagprijs. Desondanks kunnen zowel de technische beschrijving alsook de vraagprijs of de maandelijkse huurprijs feitelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De geafficheerde vraagprijs of maandelijkse huurprijs, alsook de technische beschrijving van het pand zijn daarom louter indicatief en zijn niet contractueel of contractueel bindend. Het te huur of te koop aanbieden van een pand kan daarom niet als een bod of als een bindend bod van ons, noch van de verhuurder of verkoper worden beschouwd. Enkel een schriftelijk akkoord van de verkoper of de verhuurder met een door u uitgebracht bod is bindend.

We raden u ten stelligste aan een pand grondig te bezoeken alvorens een bindend bod te doen. Contacteer ons per e-mail of telefonisch om een bezoek te organiseren. Om u daarna toe te laten een bindend bod te doen, beschikken wij over standaardformulieren die wij u op uw vraag ter beschikking stellen.

Ten slotte is het mogelijk dat op het ogenblik van de consultatie het pand niet meer beschikbaar is. Ook hiervoor verwerpen wij elke aansprakelijkheid.

Deze website kan eveneens informatie en tips bevatten aangaande de verwerving of de huur van een pand. Deze informatie vertolkt de mening van haar auteur. Aan deze informatie is de grootste zorg besteed; desondanks zijn feitelijke fouten of onnauwkeurigheden niet uit te sluiten. U kan dan ook geen enkel recht putten tegenover ons, noch tegenover pandeigenaars als gevolg van deze informatie. Bovendien verwerpen wij elke aansprakelijkheid voor elke beslissing die u (gedeeltelijk) mocht baseren op dergelijke informatie.

Deze website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De inhoud van deze gelinkte pagina’s kan zowel commercieel als informatief zijn en valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid. Wij hebben evenmin invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website en we zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor.

Intellectuele eigendom. Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van toepassing. Meer bepaald zijn de inhoud en de beelden op deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na (zoals bvb. het afdrukken of bewaren van pandgegevens in het kader van het zoeken van een geschikt pand), welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht. Het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze website.